Businessgame

Op de juiste wind naar een slimme personeelsplanning

22 februari 2018     

Er kunnen maximum 28 personen deelnemen (Volzet).

de winnaars van de allereerste businessgame!

Op donderdag 22 februari 2018 organiseren Probis en vzw Vorm in Domein Nieuwgoed in Zwijnaarde opnieuw een boeiende HR Business Game voor woonzorg- en HR-professionals over de slimme inzet van zorg-personeel.

Een slimme personeelsplanning - de juiste medewerker op de juiste moment op de juiste..., weet u wel - vraagt immers heel wat van een organisatie. Want om warme én tegelijk kwalitatieve zorg te garanderen moet elke organisatie voortdurend keuzes maken. Enkel dan zal die onvermijdelijke werkdruk ook écht werkbaar zijn.

Dé ideale keuze? Die bestaat jammer genoeg niet.
Tijdens de game gaan wij wel op zoek naar de beste antwoorden - op maat van úw organisatie - op vragen als:
     •  Welke gevolgen hebben bepaalde specifieke keuzes naar personeelsinzet, opnamebeleid en    aanwervingen toe?
     •  Hoe zet ik mijn medewerkers, afhankelijk van die keuzes, in op de juiste plaats én het juiste moment?
     •  Wie moet ik aanwerven om de gekozen doelstellingen te realiseren?
     •  Welke processen moet ik daarvoor in kaart brengen?
     •  Welk effect heeft de werkdrukbeleving op de personeelsinzet?
     •  Hoe zet ik mijn medewerkers zo efficiënt mogelijk in?
     •  Welke lange termijnadviezen geef ik mijn raad van bestuur wat architectuur, infrastructuur, ...    betreft?
     •  Hoe gebruik ik het toegekende budget optimaal voor de aankoop van middelen?

Flyer

Schrijf hier in!

Programma:
9u00 Onthaal
9u30 Start
10u30 Koffiepauze
11u00 Vervolg
12u00 Lunch
13u00 Vervolg
16u30  Afsluiting

Spelleider: Veerle Warreyn (Probis)
Georganiseerd vanuit het Probis-domein P&O

Locatie: Nieuwgoed, Grotesteenweg Zuid 8, Zwijnaarde

Doelgroep: Directies, hoofdverpleegkundigen, OCMW- en/of gemeentesecretaris, hoofd personeelsdienst, dagelijks verantwoordelijke, hoofd bewonerszorg, kwaliteitscoördinator, ...

Deelnameprijs: € 195 per persoon (alles inbegrepen)

OPGELET: maximum 28 deelnemers mogelijk