Inschrijving Management van een woonzorgcentrum

Mijn huidige functie is

Opgelet: wij behouden ons het recht voor om inschrijvingen te weigeren.

Facturatiegegevens

Opgelet:
Bij annulatie minder dan 14 dagen voor de start van de opleiding is 50% van de factuurprijs verschuldigd.
Bij annulatie minder dan 7 dagen voor de start van de opleiding is 100% van de factuurprijs verschuldigd.