Klachtenprocedure

Hebt u een klacht? Dan horen wij dit graag!

U vindt onze klachtenprocedure hier.

Wilt u een klacht indienen? 
    Dan kan dat via dit formulier of via mail.

 

U kan ook terecht bij VDAB of de Vlaamse Ombudscentrum:

Klachtenprocedure Loopbaanbegeleiding VDAB

Klachten kunnen gemeld worden  via 2 kanalen:
1. bij voorkeur  via de website (klachtenformulier,  http://www.vdab.be/vdab/klachten.shtml )
2. via de Servicelijn (0800 30 700)

De klacht komt terecht bij de Dienst Klachtenmanagement.
De burger wordt op de hoogte gesteld van de klacht, de verdere procedure en de verwachte termijn van antwoord. De klacht wordt inhoudelijk verder behandeld door de centrale expert regie en de projectopvolger in de provincie.
Alle partijen moeten gehoord worden. Dit kan via telefoon of via mail. De projectopvolger en expert regie proberen samen met de klant en het loopbaancentrum tot een oplossing te komen.
De burger krijgt het officiële antwoord steeds via de dienst klachtenmanagement.


Contactgegevens Vlaamse Ombudsdienst

• U kunt mailen of faxen:
info@vlaamseombudsdienst.be
fax 02 552 48 00
• U kunt elke werkdag van 9 tot 19u bellen op het gratis nummer 1700.
U krijgt dan een voorlichter van de Vlaamse Infolijn aan de lijn. Die voorlichter kan u meteen helpen als u informatie zoekt of als u een andere dienst dan de Vlaamse Ombudsdienst nodig heeft. Is uw probleem een typisch ombudsprobleem, dan schakelt de voorlichter u door naar ons.
• Het postadres is:
Vlaamse Ombudsdienst
Leuvenseweg 86
1000 Brussel