Belevingsgericht contact met personen met dementie (wzc)

De uitvoerende medewerkers leren de stadia van dementie verbinden met een passende benaderingswijze. Daarnaast bekijken we hoe we ons kunnen verdiepen in de levensgeschiedenis en leefgewoonten van de individuele zorgvrager. De vorming geeft ook handvatten voor het belevingsgericht werken met het zorgdossier en het multidisciplinair overleg. Dit vullen we aan met de bespreking in het team, het samen opstellen van een zorgplan en het aannemen van bepaalde houdingen bij bepaalde situaties.
Het doel van de vorming is om aan de hand van praktijksituaties de deelnemers een ruimer zicht te geven in de problematiek.  We stellen ook  verschillende alternatieve handelswijzen voor en richten ons vooral op een teamgerichte benadering.

Vind vergelijkbare opleidingen

Sector: Woonzorgcentra
Doelgroep: Zorgpersoneel
Rubriek: Dementie
  Zoek via de links naar vergelijkbare opleidingen
  • Taal Nederlands
  • Aantal sessies 2
  • Prijs € 1.130 (vanaf 1/1/19: € 1.140)
Inschrijven