Coachend leiderschap: basis (zh)

Deel 1:  Kennismaking

- Wat doet een coachend leidinggevende?
- Het profiel van de coachend leidinggevende
- Dilemma’s bij coachend leiding geven
- Uitgangspunten bij coachend leiding geven
- Kader stellen
- Commitment van de medewerker voor eigen leer- en groeiproces
- Afstemmen door LSD (luisteren - samenvatten - doorvragen)
- Doelstellingen realiseren en resultaat halen met en door mensen
- Ontwikkelingskansen voor medewerkers en bijdrage aan lerende en
zelfsturende teams door in te zetten op coaching

Deel 2: Praktijkbasis
- Wat zijn mijn persoonlijke drijfveren?
- Coaching als opportuniteit
- Starten vanuit waarderende aandacht en waarderend onderzoek
- Logische niveaus
- Geen barrières, goede lichaamshouding om te kunnen coachen
- ABCD van coachend leiding geven
- Structuur van het coachinggesprek
- Spelen met je eigen set van favoriete vragen
- Praktische oefeningen

Er is een vervolg-vorming 'Coachend leiderschap: verdieping'.

Vind vergelijkbare opleidingen

Sector: Ziekenhuizen
Doelgroep: Leidinggevenden
Rubriek: Leidinggeven
  Zoek via de links naar vergelijkbare opleidingen
  • Taal Nederlands
  • Aantal sessies 2
  • Prijs € 1.300
Inschrijven