Conflicten coachen (zh)

In veel teams zijn er wel eens meningsverschillen, roddels, onbegrip over verschil in temperament en gedrag, het niet nakomen van afspraken, niet opnemen van verantwoordelijkheid, onduidelijke rolverdeling, weinig open communicatie, ...

Deze en andere factoren kunnen escaleren en aanleiding geven tot conflicten op de werkvloer. In dergelijke omstandigheden komen teamprestaties en resultaten heel erg onder druk.

Als conflicten correct worden aangepakt, kunnen ze echter verrijkend zijn voor het team.

Vind vergelijkbare opleidingen

Sector: Ziekenhuizen
Doelgroep: Leidinggevenden
Rubriek: Leidinggeven
  Zoek via de links naar vergelijkbare opleidingen
  • Taal Nederlands
  • Aantal sessies 2
  • Prijs € 1.310
Inschrijven