Delegeren is een kunst (wzc)

Programma:
1. Wat is delegeren?
       - Wat?
       - Wanneer delegeren?
       - Welke taken delegeer je?

2. Waarom delegeren?
       - Redenen om wel of niet te delegeren
       - Efficiëntie, effectiviteit, ontwikkeling en motivatie
       - Bevoegdheid vs. eindverantwoordelijkheid

3. Rolverdeling en verantwoordelijkheden
       - Aan wie delegeer je wat?
       - Inschatten van taakmaturiteit en –bereidheid en competenties

4. De verschillende fasen van delegeren
       - Plan van aanpak: 10 stappen plan:
              1. Waarom wel – waarom niet
              2. Wat delegeren?
              3. Besluit om te delegeren
              4. Aan wie delegeren?
              5. Bereid het delegeringsgesprek voor
              6. Het delegeringsgesprek
              7. Laat los
              8. Evalueer het eindresultaat
              9. Neem (eventueel) de taak terug af
             10. Evalueer en verbeter
      - Het delegeringsgesprek:
             1. Opzetten/voorbereiden: doelstelling, instructies, bevoegdheid,
                                             middelen, evaluatiemomenten, motivatie medewerker
             2. Uitvoeren: onderwerp, toon gesprek, gesprekstechnieken
             3. Afspraken maken
      - Opvolgen en afronden:
             1. Hoe volg je op? Wanneer?
             2. Nabespreking met medewerker
             3. Positieve evaluatie: motiveer medewerker
             4. Negatieve evaluatie: taak terugnemen: hoe doe je dat?
             5. Ont-delegeren: in welke situatie?

5. Link met mijn persoonlijke leiderschapsstijl

        - Wat is mijn leiderschapsstijl?
        - Hoe past delegeren daar in?
        - Wat zijn de valkuilen?
        - Zelfreflectie bij het delegeren

6. Vooroordelen en remmingen
        - Persoonlijke belemmeringen en valkuilen
        - Loslaten van taken

7. Toepassen in de praktijk
        - Inoefenen van gesprekken met medewerkers op basis van casussen van deelnemers
        - Inoefenen van opmaak van plan van aanpak
        - Bekijken van eigen werksituatie en identificeren van te delegeren taken

Via cases van de trainer en de deelnemers nemen we de verschillende fasen en stappen van het delegeren door. Zo hebben alle deelnemers een heel concreet beeld van elke stap gelinkt aan hun werksituatie.

Vind vergelijkbare opleidingen

Sector: Woonzorgcentra
Doelgroep: Leidinggevenden
Rubriek: Communicatie
Leidinggeven
  Zoek via de links naar vergelijkbare opleidingen
  • Taal Nederlands
  • Aantal sessies 2
  • Prijs € 1.230
Inschrijven