Discretie in je job (ZH)

De opname in een ziekenhuis betekent voor ieder persoon het inleveren van privacy. Dit heeft alles te maken met de persoonlijke levenssfeer van de patiënt:

- Hij moet veel informatie over zichzelf prijsgeven aan vreemden.
- Zich schikken naar een vreemde omgeving, nieuwe mensen, nieuwe gewoonten, …
- Hij wordt afhankelijk van de zorgverlener en verliest hierdoor een stuk autonomie.

In de praktijk hebben we tientallen gelegenheden om inbreuk te plegen op de privacy van de patiënten. Vaak zijn we er ons niet eens van bewust. Aan de hand van casussen nemen we ons eigen gedrag kritisch onder de loep en gaan na hoe we beter kunnen omgaan met privacy.
Respect voor de persoonlijke levenssfeer van de patiënten is een kwestie voor alle disciplines in de zorgsector.

Vind vergelijkbare opleidingen

Sector: Ziekenhuizen
Doelgroep: Onderhoud/keuken
Logistiek
Zorgpersoneel
Rubriek: Communicatie
  Zoek via de links naar vergelijkbare opleidingen
  • Taal Nederlands
  • Aantal sessies 1
  • Prijs € 570
Inschrijven