Diversiteit op het werk en in de zorg (ZH)

We krijgen in het werkveld meer en meer te maken met verschillende culturen. Zowel onder bewoners als onder het personeel. Verschillende gewoontes, manieren van handelen, attitudes, … kunnen tot misverstanden of spanningen leiden. We kijken in deze vorming naar de voor- en nadelen, feiten en interpretaties, vooroordelen in verband met verschillen en verplaatsen ons in het referentiekader van onze bewoner of collega. Aan de hand van praktijkvoorbeelden kijken we naar de oorzaken van ‘moeilijk’ gedrag en naar manieren om er op een constructieve manier mee om te gaan. We doorlopen de stappen in het proces van omgaan met verschillen en bekijken tips en valkuilen. Een definiëring van cultuur en subculturen, een korte schets van het integratieproces en een overzicht van de traditionele versus moderne culturen brengen ons dichter bij het kunnen omgaan met culturele verschillen. Casussen en praktijkvoorbeelden kleuren het geheel van de vorming.

Vind vergelijkbare opleidingen

Sector: Ziekenhuizen
Doelgroep: Technische dienst
Onderhoud/keuken
Logistiek
Zorgpersoneel
Rubriek: Communicatie
  Zoek via de links naar vergelijkbare opleidingen
  • Taal Nederlands
  • Aantal sessies 1
  • Prijs €565
Inschrijven