Dringende hulpverlening voor de gekwalificeerde zorgverlener (wzc)

Snelle en adequate handelingen in noodsituaties vereisen een degelijke kennis van de specifieke toestand waarin de bewoner zich bevindt. Deze cursus EHBO richt zich naar verpleegkundigen en verzorgenden.
Volgende items komen aan bod:
- Hartinfarct
- Heupfractuur
- CPR-richtlijnen en CVA
- Epileptische aanval
- Longoedeem
- Hypoglycemie
- Astmatische reacties
- Wonden
De cursisten leren wat de belangrijkste symptomen zijn, welke parameters te controleren zijn en welke crisisinterventie de verzorgende of verpleegkundige moet uitvoeren.

Vind vergelijkbare opleidingen

Sector: Woonzorgcentra
Doelgroep: Zorgpersoneel
Rubriek: Beroepsvaardigheden
  Zoek via de links naar vergelijkbare opleidingen
  • Taal Nederlands
  • Aantal sessies 1
  • Prijs € 565 (vanaf 1/1/19: € 570)
Inschrijven