Eenzaamheid bij ouderen (tz)

Eenzaamheid kunnen we definiëren als: “het subjectief ervaren van een onplezierig of ontoelaatbaar gemis aan (kwaliteit van) bepaalde sociale relaties”. Eenzaamheid kan veroorzaakt worden door te weinig sociale contacten, beperkte mobiliteit, depressie, … . Hoe herkennen we eenzame ouderen? Wat kan men vanuit de hulpverlening aanbieden?
In deze cursus bekijken we de verschillende types eenzaamheid, geven we een meetinstrument mee voor zorgverleners en bieden we een aantal tips aan om deze ouderen uit hun isolement te halen.

Vind vergelijkbare opleidingen

Sector: Thuiszorg - PWA - DC
Doelgroep: PWA/DC
Huishoudhulp
Zorgpersoneel
Rubriek: Omgaan met ...
  Zoek via de links naar vergelijkbare opleidingen
  • Taal Nederlands
  • Aantal sessies 1
  • Prijs € 565 (vanaf 1/1/19: € 570)
Inschrijven