Het leiden van veranderingen (zh)

Veranderingen in organisaties gaan meestal over situaties, zoals een verhuis naar een nieuw gebouw, de reorganisatie van teams, een fusie of het invoeren van een elektronisch dossier,… Deze situationele veranderingen zijn op zich al ingewikkeld genoeg, maar meestal niet zo ingrijpend als transities: het psychologisch proces dat mensen meemaken als ze met organisatieveranderingen worden geconfronteerd. In deze training krijgen leidinggevenden zicht op (eigen) weerstanden bij veranderingen, hoe transities werken en wat ze kunnen doen om zichzelf en hun medewerkers veranderkundig te maken.

Vind vergelijkbare opleidingen

Sector: Ziekenhuizen
Doelgroep: Leidinggevenden
Rubriek: Leidinggeven
  Zoek via de links naar vergelijkbare opleidingen
  • Taal Nederlands
  • Aantal sessies 3
  • Prijs € 1.800
Inschrijven