Leiding geven

Deze vorming voor leidinggevenden maken we op volledig maat. Zijn het nieuwe leidinggevenden, hebben ze al wat jaren expertise? Zoekt u een basistraining of eerder enkele specifieke modules? Kort of lang? Met intervisie of met coaching? Dit zal de inhoud van de training bepalen. Daarom komen wij op voorhand tot bij u. Zo kunnen we een aangepast voorstel doen.

We kunnen bijvoorbeeld van volgende inhoud vertrekken:

De authentieke leider
Zelfreflectie: de leidinggevende krijgt zicht op zijn/haar belangrijkste gedragstendensen  en beperkingen als leidinggevende, hoe hij onder druk presteert, hoe hij omgaat met conflicten, welke voorkeurstaken hij heeft, welke persoonlijke waarden hij inzet in zijn werk, wat hem motiveert en welke strategieën hij kan volgen om een effectievere leidinggevende te zijn. Dit op basis van het DISC-model die inbegrepen zit in de vorming.
      o Kennismaking: de handmetafoor
      o Het disc-model van dr. William Marston
      o Invullen van de vragenlijst
      o Interpretatie van de grafieken
      o Reflectie naar de eigen praktijk
      o Bijhouden van een logboek ifv POP

De coachende leider

De coachende houding: De leidinggevende verwerft kennis en vaardigheden om individuele medewerkers competentiegericht te coachen.
      o Coachen gelinkt aan situationeel leiderschap (instrueren, taakgericht coachen, mensgericht coachen, delegeren)
      o Oefenen in instrueren, coachen en delegeren
      o Fasen van het coachingproces
      o Structuur van een coachinggesprek
      o Het coachingkader
      o Resultaatgerichtheid van coaching
      o Niveaus van ontwikkeling
      o De logische niveaus van bewustzijn
      o Oefenen in feedback geven en confronteren
      o Coachen van competenties
      o Oefenen in  krachtige vraagstelling
      o Rapport maken
      o Bijhouden van een logboek ifv POP

Omgaan met weerstanden voor verandering: De leidinggevende verwerft kennis en vaardigheden om veranderingsprocessen te begeleiden.
      o Omgaan met veranderingen en DISC
      o Weerstand als behoefte
      o Het transitieproces en veranderingsproces
      o De rol van de leidinggevende in de 3 fasen van een transitie (loslaten, de neutrale zone, het nieuwe begin)
      o Creëren van draagvlak
      o Oefenen in het vertalen van weerstanden naar behoeften
      o Bijhouden van een logboek ifv POP

Omgaan met conflicten + teamwerk: samenwerken en rollen: De leidinggevende verwerft kennis en vaardigheden om conflicten te herkennen en naargelang de fase waarin een conflict zich bevindt, te interveniëren.
      o Omgaan met conflicten en DISC
      o De rol van de leidinggevende bij de verschillende groepsfasen vlgs Tuckman en Jensen. (Forming, storming, norming, performing, mourning)
      o Conflictstijlen gelinkt met het DISC-profiel
      o De rol van de leidinggevende in de verschillende conflictfasen
      o Oefeningen in conflictgesprekken en negativisme
      o Bijhouden van een logboek ifv POP

Omgaan met moeilijke situaties: toepassen van het slechtnieuwsgesprek: De leidinggevende verwerft kennis en vaardigheden om slecht nieuws te brengen bij vb niet verlenging van contract, negatieve bij beslissing van aanvraag mutatie, ...
      o Definitie
      o Opbouw van het gesprek
      o Voorbereiding
      o Adempauze
      o Helpen verwerken
      o Meer uitleg geven
      o Afspraken maken
      o Opvolging
      o Oefenen adhv casussen

De resultaatsgerichte/strategische leider
Timemanagement: De leidinggevende krijgt inzicht, kennis en tips om zijn tijd efficiënter te besteden.
      o Timemanagementgedrag volgens het DISC-profiel
      o Strategieën voor hogere effectiviteit
      o Tijdrovers wegwerken
      o Pareto
      o Effectiviteit en efficiëntie
      o De prestatiecurve
      o Het jojo- effect
      o Leren delegeren
      o Top 10 vergaderprincipes
      o E-mails regelen
      o Inventaris doelen logboek ifv POP

Plannen en organiseren: De leidinggevende krijgt inzicht, kennis en tips om resultaatgericht een project aan te pakken volgens een 7 stappenplan, een beleidsplan op te maken en om vergaderingen op een creatieve manier te leiden.
      o Het besluitvormingsproces in 7 stappen
      o Probleemidentificatie en analyse
      o Gegevens verzamelen
      o Oorzaken zoeken
      o Oplossing/ alternatieven formuleren en evalueren tav criteria
      o Oplossingen plannen en uitvoeren (cfr plannen en omgaan met weerstanden)
      o Resultaten en proces evalueren
      o Oplossing standaardiseren
      o Gebruikte technieken: brainstorm, mindmap, flowchart, Ishikawa diagram, pareto-analyse, prioriteitenmatrix, prioriteiten ruis, Gantt-grafiek, checklist, procedures.
      o Oefeningen met casussen uit de praktijk.
      o Bijhouden van een logboek ifv POP

Dit is een voorbeeld van een mogelijk invulling. 

Wenst u rond tafel te zitten om een leadership-traject te bespreken, contact ons dan gerust: Liesbeth Ponsaerts, liesbeth@vzwvorm.be - 050-84.10.57

Vind vergelijkbare opleidingen

Sector: Ziekenhuizen
Doelgroep: Leidinggevenden
Rubriek: Leidinggeven
  Zoek via de links naar vergelijkbare opleidingen
  • Taal Nl
  • Aantal sessies Maatwerk
  • Prijs Op afspraak
Inschrijven