Lerend netwerk Lokaal Sociaal Beleid

De kracht van lokale zorg en welzijn:
Op zoek naar de juiste tools voor duurzame transitie

Start 6 september 2018 In Zoersel

Het leed is geleden. De strijd gestreden.
De decretale graden zijn aangeduid zoals wettelijk voorzien.
Eind goed, al goed. Of toch niet?
Misschien begint het échte werk nu pas. Want nu het stof is gaan liggen, komen heel wat uitdagingen opnieuw boven water. Hoe pakken wij concreet die nieuwe context voor het lokaal sociaal beleid aan? De ‘inkanteling’ van het OCMW in de gemeente? De uitbouw van een geïntegreerd breed onthaal?
Intussen zitten heel wat leidinggevenden, diensthoofden en adjuncten opgezadeld met nieuwe opdrachten. Beter nog: uitdagingen. Dé IKEA-handleiding om al die uitdagingen succesvol aan te pakken is er niet. Elke gemeente heeft immers haar eigen historiek, cultuur en ambities.
Net daarom geloven wij erg in het leren van elkaar. Woorden wekken, daden strekken, toch? Daarom start Probis op 6 september 2018 in de provincie Antwerpen met een vijfdelig lerend netwerk voor leidinggevenden, diensthoofden en adjuncten over de beste tools, instrumenten en methodieken om uw lokaal sociaal beleid doordacht vorm te geven. En zo meteen ook duurzaam de transitie te maken.
De eerste sessie zal plaatsvinden in Zoersel, waar algemeen directeur Kristof Janssens zal schetsen hoe Zoersel de integratie OCMW-gemeente heeft aangepakt en zich voorbereidt op het geïntegreerd breed onthaal.
Op het einde van de sessie bepalen wij, sámen met de deelnemers, 4 topics waarmee de problematiek tijdens de volgende sessies verder uitgebeend zal worden.
Dit lerend netwerk wordt geleid door Julien Van Geertsom, senior adviseur strategie bij Probis en voormalig voorzitter van de POD Maatschappelijke Integratie.

Wat?
Dit vijfdelig lerend netwerk staat voor een onderbouwde zoektocht naar de beste instrumenten en methodieken om uw lokaal sociaal beleid duurzaam vorm te geven.
Een zoektocht waarbij alle deelnemers elkaar helpen, motiveren én inspireren.

Voor wie?
Leidinggevenden, diensthoofden en adjuncten uit de Provincie Antwerpen, die ervan overtuigd zijn dat gedeelde kennis dubbele kracht is.
Interactiviteit is tijdens de sessies voor ons van vitaal belang. Daarom houden wij vast aan max. 12 deelnemers.

Wanneer en waar?
Vanaf donderdag 6 september 2018 van 9 tot 12 u. De eerste sessie zal plaatsvinden in het Administratief Centrum Zoersel, Handelslei 167, 2980 Zoersel.
De vier volgende sessies plannen we telkens in nauw overleg met de deelnemers in.

Door wie?
Julien Van Geertsom, senior adviseur strategie Probis en voormalig voorzitter van de POD Maatschappelijke Integratie, gaat graag samen met u op zoek naar de beste tools voor duurzame transitie.
 

Vind vergelijkbare opleidingen

Sector: Gemeenten en overheden
Doelgroep: Leidinggevenden
Rubriek: Leidinggeven
  Zoek via de links naar vergelijkbare opleidingen
  • Taal Nederlands
  • Aantal sessies 5
  • Prijs € 675
Inschrijven