Naar een efficiënte personeelsinzet!

Momenteel zijn er geen nieuwe data

Per datum kunnen maximum 60 personen deelnemen. 

 de winnaars van de allereerste game!

Ervaren uw verpleegkundigen en zorgkundigen een te hoge werkdruk? Is kortdurend verzuim door ziekte een heikel punt binnen uw organisatie? Ziet u de motivatie en tevredenheid van medewerkers erop achteruit gegaan? Dan is de personeelsinzet hoogstwaarschijnlijk onvoldoende afgestemd op het effectieve werkvolume. Naast de bewonerspopulatie bepalen ook het takenpakket, de organisatie van de zorg, de aanwezige middelen en de architectuur en infrastructuur in grote mate hoe men het personeel inzet. Het gaat daarbij om de vraag hoeveel zorguren en hoeveel zorgmedewerkers we op dag- en weekbasis moeten inzetten om in een aangenaam werkklimaat 24/24 en 7/7 kwaliteitsvolle zorg te kunnen bieden.  

Tijdens deze studiedag ontdekt u de juiste weg naar een efficiënte personeelsinzet. Na een boeiende uiteenzetting in de voormiddag rond de diverse factoren die het werkvolume beïnvloeden, gaat u in de namiddag in een team zelf aan de slag tijdens een business game. Dit unieke concept zal u uitdagen, inspireren, bewust maken én energie geven om binnen uw woonzorgcentrum zelf aan de slag te gaan. Let the game begin!

Flyer

Programma:
9u00 onthaal
9u30 Van werkvolume naar een efficiënte personeelsinzet
10u30 Koffiepauze
11u00 Van werkvolume naar een efficiënte personeelsinzet (vervolg)
12u00 Lunch
13u00 Businessgame 'Naar een efficiënte personeelsinzet (Van WZC Chaos naar WZC Harmonie)'
16u30  Netwerkdrink

Spreker: Ine Debaene (Probis)
Georganiseerd vanuit het Probis-domein P&O (Nele Bultinck, Koen Calleeuw, Ine Debaene, Liesa Dewitte, An Suykens, Wim Van Rijckeghem en Peter Verbauwen) 

Locatie: 4Wings, Nijverheidsstraat 13b, Westerlo

Doelgroep: Directies, hoofdverpleegkundigen, OCMW- en/of gemeentesecretaris, hoofd personeelsdienst, dagelijks verantwoordelijke, hoofd bewonerszorg, kwaliteitscoördinator, ...

OPGELET: maximum 60 deelnemers mogelijk!

Flyer: Naar een succesvol uurrooster! 
Flyer: Vier kritische factoren die het werkvolume bepalen.
Flyer: In vier vragen naar een optimale personeelsinzet.

Vind vergelijkbare opleidingen

Sector: Woonzorgcentra
Doelgroep: Hoofdverpleegkundigen
Leidinggevenden
Rubriek: HR
Leidinggeven
  Zoek via de links naar vergelijkbare opleidingen
  • Taal Nederlands
  • Aantal sessies 2
  • Prijs € 250
Inschrijven