Naar een professionele teamdynamiek (2017)

Erkenning: P17mcN037

Data: 
21/11: Antwerpen (Volzet)
05/12: Oostkamp (Volzet)

Locatie: 
Het Scoutshuis: Wilrijkstraat 37-45, 2140 Antwerpen
't Roodhof, Nieuwburgstraat 32, 8020 Oostkamp

Wegbeschrijving

Inhoud voor Gent en Antwerpen:
In de context van onregelmatige werktijden, hoge werkdruk en de diversiteit van intermenselijke relaties binnen de zorgsector, is het niet evident een professionele teamdynamiek te creëren én te bewaken. Met deze vorming bieden we daar een kader voor, theoretisch onderbouwd en met voldoende ruimte voor concrete terugkoppeling naar de praktijk. Uitgangspunt en rode draad is de Solution Focus approach: geen over-analyse van wat niet goed loopt, wel concrete acties vanuit een duidelijk beeld van ‘wat willen we wél’. Daar vanuit worden in de vorming inzichten geboden rond de basisbouwstenen van het creëren van een professionele teamdynamiek en wordt concreet gewerkt rond het sturen van gedrag, het omgaan met weerstand, het geven en krijgen van feedback (constructief confronteren).

Inhoud voor Oostkamp:
Een professionele teamdynamiek houdt in dat er voldoende aandacht wordt geschonken aan kernkwaliteiten en gedrag van elk teamlid. Een ideaal team zou bestaan uit verschillende persoonlijkheidsstijlen. Door de duidelijke interactie tussen de verschillende stijlen krijg je een goede teamdynamiek. Zelden is er een evenwichtige verdeling waardoor we worden uitgedaagd ons aan te passen aan de noden binnen het team. Met de nodige kennis van de persoonlijkheidsstijlen kan men de dynamiek van een team positief beïnvloeden en versterken. Anderzijds kan een goede aanpak van een leidinggevende eveneens zorgen voor een individuele ontplooien volgens zijn eigen kunnen.

Trainer: 
Antwerpen: Helga Coppens, freelance trainster
Oostkamp: Carla Dierick: freelance trainster

Dagindeling:   8u30 Onthaal     
                         9u00 Start                       
                         12u30 Lunch                       
                         13u00 Start                       
                         17u30 Einde

In de prijs is een seminariemap, broodjeslunch, koffie, drank en attest inbegrepen.

Vind vergelijkbare opleidingen

Sector: Alle zorgorganisaties
Doelgroep: Hoofdverpleegkundigen
Leidinggevenden
Rubriek: Functiecomplement hoofdverpleegkundige
Leidinggeven
  Zoek via de links naar vergelijkbare opleidingen
  • Taal Nederlands
  • Aantal sessies 1 dag
  • Prijs € 145