Omgaan met agressie: opvanggesprek (TZ)

Oefenen van diverse gesprek technieken die handzaam zijn voor het doel van het nazorggesprek: nazorg, collega’s vertrouwen en professionele steun bieden na ernstige incidenten.

- Weten hoe je het team en de individuele medewerkers kan opvangen.
- Je kan door reconstructie van het incident  de feitelijke gebeurtenis helder krijgen.
- Je kan door normalisatie voor het betrokken slachtoffer, wijzen op de verschijnselen die kunnen optreden en het accent leggen dat reacties normaal zijn.
- Je kan  door integratie met elkaar de toekomstverwachtingen en korte termijndoelen bespreken alsmede uitleg geven over het verdere verloop.

• Opening van het gesprek
• Oriënterend vragen:
            ⁻ Open vragen
            ⁻ Doorvragen
            ⁻ Ordenen
            ⁻ Aanmoedigen
• Technische vragen:
            ⁻ Inkaderen
            ⁻ Gerichte vragen
            ⁻ Afremmen
            ⁻ Geven van informatie
• Afsluiting van het gesprek

Vind vergelijkbare opleidingen

Sector: Thuiszorg - PWA - DC
Doelgroep: Leidinggevenden
Rubriek: Communicatie
Leidinggeven
  Zoek via de links naar vergelijkbare opleidingen
  • Taal Nederlands
  • Aantal sessies 2
  • Prijs € 1.140
Inschrijven