Omgaan met agressie: opvanggesprek (WZC)

Oefenen van diverse gesprek technieken die handzaam zijn voor het doel van het nazorggesprek: nazorg, collega’s vertrouwen en professionele steun bieden na ernstige incidenten.

- Weten hoe je het team en de individuele medewerkers kan opvangen.
- Je kan door reconstructie van het incident  de feitelijke gebeurtenis helder krijgen.
- Je kan door normalisatie voor het betrokken slachtoffer, wijzen op de verschijnselen die kunnen optreden en het accent leggen dat reacties normaal zijn.
- Je kan  door integratie met elkaar de toekomstverwachtingen en korte termijndoelen bespreken alsmede uitleg geven over het verdere verloop.

Inhoud:
• Opening van het gesprek
• Oriënterend vragen:
     ⁻ Open vragen
     ⁻ Doorvragen
     ⁻ Ordenen
     ⁻ Aanmoedigen
• Technische vragen:
     ⁻ Inkaderen
     ⁻ Gerichte vragen
     ⁻ Afremmen
     ⁻ Geven van informatie
• Afsluiting van het gesprek

Vind vergelijkbare opleidingen

Sector: Woonzorgcentra
Doelgroep: Leidinggevenden
Rubriek: Leidinggeven
  Zoek via de links naar vergelijkbare opleidingen
  • Taal Nederlands
  • Aantal sessies 2
  • Prijs € 1.130 (vanaf 1/1/19: € 1.140)
Inschrijven