Omgaan met personen met psychische stoornissen (WZC)

In deze vorming bespreken we psychische stoornissen. Wat zijn de kenmerken? Wat is de voorgeschiedenis, hoe te herkennen? Hoe gaat men als hulpverlener om met deze stoornissen? Wat mag men als hulpverlener doen en wat niet? Hoe en naar waar verwijs ik iemand door? Waarmee moet ik rekening houden in mijn communicatie naar de bewoner toe?

Volgende onderwerpen komen aan bod:
- Overzicht psychiatrische stoornissen: kenmerken, symptomen, behandelingswijze. 
- Hoe te handelen als zorgverlener? Communicatie specifiek voor iedere stoornis.
- De plaats van de zorgverlener.
- Tips bij doorverwijzing.

Vind vergelijkbare opleidingen

Sector: Woonzorgcentra
Doelgroep:
Rubriek: Omgaan met ...
  Zoek via de links naar vergelijkbare opleidingen
  • Taal Nederlands
  • Aantal sessies 2
  • Prijs € 1.130 (vanaf 1/1/19: € 1.140)
Inschrijven