Opleiding voor beoordelaars

Binnen uw organisatie vinden ongetwijfeld regelmatig functionerings- en evaluatiegesprekken plaats. Het is belangrijk om hierin een zekere graad van objectiviteit na te streven, onafhankelijk van de persoon die beoordeelt.

Daarom organiseren CC Select en Vzw Vorm een interessante en praktijkgerichte opleiding voor beoordelaars! In de bijlagen vindt u alvast meer uitleg over de inhoud van deze opleiding en een bereikbaarheidsplan van ons kantoor.

Deze opleiding schenkt ook aandacht aan feedbackgesprekken en het verschil tussen evaluatie en feedback zoals bedoeld in het aangepaste gemeente- en OCMW decreet.

Wat?
Deze praktijkgerichte opleiding beoordelaars wordt in twee belangrijke delen opgesplitst. In het eerste deel schetsen we het theoretisch kader rond evaluaties, in het tweede deel gaan we zeer praktisch in op de communicatie- en gesprekstechnieken die kunnen gebruikt worden bij evaluatie- en functioneringsgesprekken maar ook bij feedbackgesprekken.
Tijdens het eerste deel van de opleiding overlopen we het volledige evaluatieproces en –systeem in het bestuur. We leggen de klemtoon op de volledige evaluatiecyclus en geven ook aan hoe dit vertaald wordt als de organisatie met feedbackgesprekken werkt.
We staan in dit eerste deel ook stil bij de ervaringen van de deelnemers als leidinggevende. Voor het meer formele aspect blijven we stilstaan bij de bepalingen van de rechtspositieregeling m.b.t. evaluaties en functioneringsgesprekken.
In het tweede deel gaan we in op de wijze van communiceren en de gesprekstechnieken die ervoor zorgen dat het functionerings- en evaluatiegesprekken een succes wordt. Belangrijke communicatietechnieken zoals het geven van feedback en het omgaan met weerstanden worden op een praktische wijze besproken. De gespreks- en communicatievaardigheden worden onder meer met behulp van rollenspelen geoefend.
Tot slot leren de deelnemers ook om doelstellingen te formuleren voor hun medewerkers in een Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) of Individueel Doelstellingenplan.

Wanneer?
07 februari 2019
van 9 tot 16 uur (onthaal vanaf 8u30)

Waar?
De Brouwerij, Ham 175, 9000 Gent
Opgelet: Lees de wegbeschrijving, want de straat is éénrichtingsverkeer geworden. Station Dampoort ligt op wandelafstand.
Wegbeschrijving

Kostprijs?
€ 225 (incl. lunch / BTW-vrijgesteld)

Inschrijven?
Inschrijven kan u tot vrijdag 18 januari 2019.

Trainer:

Els Jennen, freelance trainer vzw Vorm

Vind vergelijkbare opleidingen

Sector: Gemeenten en overheden
Doelgroep: Leidinggevenden
Rubriek: Leidinggeven
  Zoek via de links naar vergelijkbare opleidingen
  • Taal Nederlands
  • Aantal sessies 1 dag
  • Prijs € 225
Inschrijven