Oplossingsgericht leidinggeven (zh)

Staat het oplossingsgericht werken als leidinggevende haaks op onze opdracht of biedt het juist heel wat mogelijkheden?
Deze training is een dag waarin mensen met een basiskennis oplossingsgericht coachen op zoek gaan naar hoe je de transfer maakt tussen het oplossingsgericht coachen en de pet van leidinggevende.
Het klavermodel met 4 oplossingsgerichte rollen is een tool waarmee we op zoek gaan naar onze positie en welke rol we aanmeten in diverse situaties.
Hoe pak je een oplossingsgericht functioneringsgesprek aan? Hoe versterk je de veerkracht bij medewerkers door oplossingsgericht te werken? Hoe kunnen we oplossingsgerichte intervisies houden in ons team? Hoe kunnen we teamdagen inspirerend maken binnen het oplossingsgericht denkkader? Dit zijn allemaal vragen die een antwoord krijgen in deze vorming.

Vind vergelijkbare opleidingen

Sector: Ziekenhuizen
Doelgroep: Leidinggevenden
Rubriek: Leidinggeven
  Zoek via de links naar vergelijkbare opleidingen
  • Taal Nederlands
  • Aantal sessies 2
  • Prijs € 1.400
Inschrijven