Peter- en meterschap in de praktijk (WZC)

De opleiding bestaat uit een basisopleiding voor het introduceren van een peterschap. Gezien het doel van de opleiding erin bestaat om een algemeen inzicht te verkrijgen in de methodiek van het peterschap en de aandachtspunten voor een succesvol peterschap, belichten we eerst algemene aspecten. Daarnaast voorzien we een kort praktisch gedeelte waarbij een rollenspel inzicht biedt in de vaardigheden waarover men moet beschikken om een goede peter te kunnen zijn.

- Wat mag je van een peter verwachten?
- Wat is het profiel van een goede peter?
- Hoe onthaalt de peter de nieuwe medewerker?
- Instructies geven.
- Planning van het peterschap: overlegmomenten.
- Leren luisteren.
- Feedback geven en ontvangen.
- Methodes voor verbetering van de prestaties en aanscherpen van de competenties.
- Opvolging van de nieuwe medewerker.
- Communicatie op de werkvloer.
- Hoe de rol van leidinggevende en peter verzoenen?
Er is voldoende ruimte voorzien voor feedback, vragen, …

Voor een optimaal resultaat van de opleiding dient de implementatie van het peter- en meterschap een aanvang te hebben genomen binnen de organisatie. Peter- en meterschap dient omkaderd en begeleid te worden door de organisatie, peters en meters hebben nood aan duidelijke afspraken.

Vind vergelijkbare opleidingen

Sector: Woonzorgcentra
Doelgroep: Leidinggevenden
Hoofdverpleegkundigen
Zorgpersoneel
Rubriek: Communicatie
  Zoek via de links naar vergelijkbare opleidingen
  • Taal Nederlands
  • Aantal sessies 2
  • Prijs € 1.230 (vanaf 1/1/19: € 1.230)
Inschrijven