Samenwerken binnen de geïntegreerde organisatie

POSITIONERING, SAMENWERKING EN KERNTAKEN VAN DE DIENSTEN

Het decreet lokaal bestuur vindt zijn oorsprong in de zoektocht naar een efficiënte, professionele organisatie en een integraal –en dus sterker– lokaal sociaal beleid. Dit bereikt u onder meer door de eenwording van de ondersteunende diensten en een geïntegreerd lokaal sociaal beleid. Makkelijk gezegd maar…
   • Hoe begin je hieraan?
   • Welke uitdagingen kom je tegen?
   • Waarvoor doe je beroep op externe ondersteuning?

Deel 1: Kerntaken van een lokaal bestuur: de moeilijke keuze tussen ‘willen, kunnen en moeten’.
   • Het traject van een succesvol kerntakendebat.
   • De afweging van belangrijke strategische keuzes.
   • Uitbesteding of zelf organiseren: actuele thema’s binnen diverse lagen van de organisatie.
   • Een inleiding tot de vormen van verzelfstandiging voor zorg- of welzijnsactiviteiten. (uitgebreide studiedag over dit thema op 17 mei 2019)

Deel 2: Structuur en samenwerking tussen de diensten.
De werking, rol en plaats van de geïntegreerde ondersteunende diensten:
   • Welke rol willen en kunnen de diensten opnemen binnen ons bestuur?
   • Centralisatie of decentralisatie van ondersteunende taken?
De meerwaarde van een lokaal sociaal beleid en de plaats van de sociale dienst binnen de organisatie.
   • Vormen van samenwerking binnen de verschillende diensten.
   • Impact van de samenwerking op de werklast van de sociale dienst: het evenwicht tussen individuele begeleiding en een projectmatige werking.

Senior adviseurs Charlotte Auwers en Chris De Bock dompelen u onder in actuele praktijkvoorbeelden en geven u doeltreffende tips. Om meteen toe te passen in uw werkomgeving.

Flyer

Het programma er zo uit:
8u30: Onthaal
9u00: Deel 1
10u30: Pauze
11u00: Deel 2
12u00: Broodjeslunch

Doelgroep

Leden van het college van Burgemeester en Schepenen, algemeen directeurs, financieel directeurs, diensthoofden en stafmedewerkers van lokale besturen.

Waar en wanneer

Momenteel zijn er geen data meer ingepland. 

Dit seminarie - inclusief de presentaties en de catering - is gratis voor de doelgroep.

Inschrijven is verplicht. Bij inschrijving en niet-deelname betaalt u
75 euro p.p./per sessie als bijdrage in de organisatiekost

Vind vergelijkbare opleidingen

Sector: Gemeenten en overheden
Doelgroep: Leidinggevenden
Rubriek: Leidinggeven
Actuele thema's
  Zoek via de links naar vergelijkbare opleidingen
  • Taal Nederlands
  • Aantal sessies 1
  • Prijs gratis (no-show fee: € 75)
Inschrijven