Sociale vaardigheden voor kortgeschoolden (G & O)

Kort geschoolden die werken in de dienstensector hebben zeer vaak geen opleiding gehad in ‘omgaan met ...’. Zij missen vaak ook sociale vaardigheden zoals klantgerichtheid, grenzen stellen, feedback geven en krijgen, … Deze vorming brengt hen de sociale vaardigheden en kennis over de sector bij die zij nodig hebben. Doelstelling hierbij is om hen een stap vooruit te helpen in hun werksituatie en op persoonlijk vlak.
We starten met een vragenlijst voor de deelnemers om hun ervaring en kennis te peilen. De antwoorden verwerkt de docent in de vorming. Nadien volgt nog een terugkomsessie waarbij de deelnemers hun huiswerk evalueren en waarbij de docent nog enkele vaardigheden bijschaaft.

Vind vergelijkbare opleidingen

Sector: Gemeenten en overheden
Doelgroep: Logistiek
Technische dienst
Onderhoud/keuken
Rubriek: Communicatie
  Zoek via de links naar vergelijkbare opleidingen
  • Taal Nederlands
  • Aantal sessies 3
  • Prijs € 1.680
Inschrijven