Van klantgericht naar customer delight: expert (ZH)

‘Customer delight’: een begrip die begint waar klantgerichtheid eindigt. Ie-dereen wil klantgericht zijn, maar slechts enkelen willen ook customer de-light bereiken. Het kan dus zorgen voor een onderscheid met concurrerende organisaties. Niet alleen naar klanten toe, maar (zeker vandaag) ook naar potentiële medewerkers toe.

Ontevreden klanten vertellen hun verhaal door naar gemiddeld 10 mensen, tevreden klanten naar 3 tot 5 mensen en delight klanten naar 17 tot 20 mensen!

Het customer delight denken kan verschillende doelen hebben: klantente-vredenheid en –loyaliteit doen toenemen, van klanten ambassadeurs maken, medewerkers meer tevreden maken over hun werk, betere werksfeer creëren, meer klanten aantrekken, aantrekkelijker zijn voor potentiële medewerkers, …

Om een organisatie te laten focussen op customer delight dienen we dus een attitudeverandering te creëren bij de medewerkers van de organisatie.

Expert (2 x 3 uur)
Met het volledige team gaan we naar de top van customer delight. We lichten de volledige klantenreis door en bekijken waar welke contacten met klanten ontstaan. Bij ieder contact staan we stil en onderzoeken we hoe we dit kunnen ‘delighten’. We stellen een team-actieplan samen, zodat we steeds weten waar we naar toe werken en hoe we elkaar kunnen motiveren om ‘delight’ te zijn.

Vind vergelijkbare opleidingen

Sector: Ziekenhuizen
Doelgroep: alle medewerkers
Administratie
Technische dienst
Logistiek
Onderhoud/keuken
Zorgpersoneel
Leidinggevenden
Rubriek: Communicatie
  Zoek via de links naar vergelijkbare opleidingen
  • Taal Nederlands
  • Aantal sessies 2
  • Prijs € 1.400
Inschrijven