Verhoog je zelfvertrouwen (zh)

Zelfvertrouwen is het gevoel van eigenwaarde. We weten allemaal dat te veel of te weinig zelfvertrouwen ervoor zorgt dat we ons op een bepaalde manier gedragen, dat we veel of weinig inbreng hebben, dat we veel of weinig creatief denken en doen, … ook op het werk. Een positief zelfbeeld en daarmee gepaard een gezonde dosis zelfvertrouwen zorgt voor een goed functioneren en voor een gevoel van geluk.
Wat betekent zelfvertrouwen voor jou? Wanneer merk je dat je aan zelfvertrouwen wint? Wat zijn de signalen/gedachten hierbij? Wat is het effect op je werkomgeving?  We gaan achtereenvolgens na hoe we op ons werk aan zelfvertrouwen kunnen (her)winnen en hoe we het kunnen vergroten.

Vind vergelijkbare opleidingen

Sector: Ziekenhuizen
Doelgroep: Zorgpersoneel
Onderhoud/keuken
Logistiek
Administratie
Rubriek: Het eigen welzijn
  Zoek via de links naar vergelijkbare opleidingen
  • Taal Nederlands
  • Aantal sessies 2
  • Prijs € 1.130 (vanaf 01/01/19: € 1.140)
Inschrijven