Voor wie ontwerpen we woonzorgarchitectuur

Donderdag 11 mei in KULeuven

Heel wat zorgorganisaties streven ernaar hun patiënten of zorgvragers centraal te stellen, maar wat betekent dat concreet voor het ontwerp van de zorgorganisatie en infrastructuur?
Op donderdag 11 mei worden in de Universiteitshallen te Leuven de resultaten van het onderzoeksproject Van Zorg(zaam) Onderzoek naar Zorg(zaam) Ontwerp voorgesteld. Binnen dit project werd een kader ontwikkeld om onderzoek naar gebruikerservaring in de zorg te ontsluiten naar het werkveld, van zorgorganisaties tot ontwerpers.
De studiedag biedt inzicht in onderzoek lopend binnen verschillende onderzoeksinstellingen en de meerwaarde hiervan voor de praktijk.

Concreet zal een antwoord worden gezocht op vragen als:
• Op welke vlakken kan belevingsinformatie worden ingezet om (woon)zorgarchitectuur beter af te stemmen op haar eindgebruikers?
• In welke fasen van het ontwerp/bouwproces is welke belevingsinformatie nodig/nuttig?
• Hoe kan deze aangereikt worden? Via inzichten uit onderzoek? Via co-creatie? Door ervaringsdeskundigen? Hoe verloopt dit dan in de praktijk?
• Hoe wordt het gebruikersperspectief écht richtinggevend?
• Hoe verzoenen wij individuele beleving met de bouw- en kwaliteitsvereisten van de inclusieve en zorgarchitectuur van (over)morgen?
Ann Heylighen en Margo Annemans (KU Leuven) zorgen voor enkele verrassende inzichten over het belang van gebruikersbeleving in zorgprojecten.

Het VIPA wil doorgroeien tot een kenniscentrum voor het bouwen in de zorg. Dit voor een aantal thema’s waarrond het VIPA al actief is, of waaraan het in samenwerking met andere partijen inhoud kan geven. Het Tetra-project sluit aan bij het thema ‘healing environment’, één van de kennisthema’s van het VIPA-kenniscentrum. In samenwerking met de KUL wil het VIPA de opgebouwde kennis van het Tetra-project ter beschikking stellen via de VIPA-website. Sara Feys licht deze ambitie toe.

Verder stelt Beno Schraepen (AP Hogeschool Antwerpen) de resultaten voor van een praktijkgericht onderzoek dat peilde naar het thuisgevoel van ouderen in woonzorgcentra.

Ten slotte vertelt Lieve Debaillie het verhaal van Casa di Mauro (www.casadimauro.be): een kleinschalige leefboerderij waar in een huiselijke en gezellige setting wordt samengeleefd en samengewerkt.

Programma:
9u00    Onthaal
9u30    Welkom door Ann Heylighen
9u45    Het belang van gebruikersbeleving in zorgprojecten
                   
Margo Annemans (KULeuven)
10u15  A sense of home
                    Beno Schraepen (AP Hogeschool Antwerpen)
10u45  Pauze
11u00  Het (woon)zorg landschap van overmorgen
                    Alex de Kind (Probis)
11u30  Het verhaal van Casa di Mauro 
                    Lieve Debaillie
12u00  VIPA: kenniscentrum voor het bouwen in de zorg
                    Sara Feys
12u15  Presentatie platform
12u30  Broodjeslunch & postersessie

Locatie: Universiteitshal KULeuven, Naamsestraat 22, 3000 Leuven
                 Wij raden aan om gebruik te maken van het openbaar vervoer.
                 Wenst u te carpoolen? mail ons dan gerust.

Kostprijs: € 95 voor deelnemers uit zorgorganisaties
                  € 250 voor andere deelnemers
U kan betalen met de KMO-portefeuille. Indien u in aanmerking komt, vraagt u het volledige bedrag aan via de website van de KMO-portefeuille. (Erkenningsnummer: DV.O104416 - opgelet: hoofdletter 'O') 

Ism

 

Vind vergelijkbare opleidingen

Sector: Alle zorgorganisaties
Doelgroep: Stafmedewerkers
Technische dienst
Aankopers
Leidinggevenden
Rubriek: Leidinggeven
  Zoek via de links naar vergelijkbare opleidingen
  • Taal Nederlands
  • Aantal sessies 1
  • Prijs € 95- € 250