Werken aan mijn competenties (ZH)

Een competentie is een kwaliteit of vaardigheid die tot uiting komt in ons gedrag. Initiatief nemen, het kunnen luisteren of je collega durven aanspreken (feedback geven) zijn voorbeelden van (beroepsmatige) competenties. Vrijwel alle competenties kunnen ontwikkeld worden. Vaak zijn we ons maar ten dele bewust van onze kwaliteiten. In deze vormingssessie ontdekt u spelenderwijs over welke competenties u beschikt. U leert hoe u deze kunt versterken en ook welke kwaliteiten u verder moet ontwikkelen om uw functie goed uit te kunnen (blijven) oefenen.

Vind vergelijkbare opleidingen

Sector: Ziekenhuizen
Doelgroep: Administratie
Leidinggevenden
Hoofdverpleegkundigen
Onderhoud/keuken
Zorgpersoneel
Rubriek: Communicatie
  Zoek via de links naar vergelijkbare opleidingen
  • Taal Nederlands
  • Aantal sessies 1
  • Prijs € 565 (vanaf 01/01/19: € 570)
Inschrijven