Coaching

  • Coachingmogelijkheden: individueel, in team, per mail
  • Voor iedere medewerker
  • Door gecertificeerde coaches
  • Ter plaatse of op locatie

Wat doet een coach?
Een coach helpt om prestaties te verbeteren, een conflict terug vlot te trekken, inzicht te krijgen in bepaalde situaties, een loopbaan te begeleiden, …
Een coach kan op volgende vlakken begeleiding aan de gecoachte bieden:
- Werksituaties: motiveren en coachen van medewerkers, begeleiden veranderingsproces, omgaan met teamconflicten, …
- Het eigen welzijn: burn-out preventie, beter beheren tijd, doorgroeien naar andere functie, ontwikkelen van vaardigheden, …
- Teams: onderlinge communicatie, beter benutten kwaliteiten binnen team, visie ontwikkelen, beter samenwerken, …
- Loopbaan: balans vinden tussen werk en privé, verder gaan na een gemiste promotie, doorgroeien naar een nieuwe functie, …

Welke coachingmogelijkheden zijn er?
- Individuele coaching
- Teamcoaching
- E-mailcoaching

Wie zijn onze coaches?
Wij hebben verschillende freelance coaches die elk hun invalshoeken en ervaring hebben. Ze hebben allen een opleiding tot coach gevolgd. Aan de hand van uw vraag stellen wij een coach voor. Na een telefonisch gesprek kan u voor deze coach kiezen of een andere coach vragen. Het moet immers ‘klikken’ om efficiënt te kunnen coachen.
Onze coaches hebben allen (zoals onze docenten) ervaring in verschillende onderdelen van de zorgsector. Vandaaruit proberen we ook een coach voor te stellen die uw sector kent.

Wie kunnen we coachen?
Iedereen: leidinggevenden, medewerkers, teams, … Voorwaarde is dat de gecoachte persoon ervoor open staat om te praten, kritische vragen te krijgen en een spiegel voor zich te krijgen.
De coaching kan in opdracht gebeuren van de werkgever, maar ook privé.

Ons engagement?
Wij stellen volgende voorwaarden voor een goede coaching:
- Er zijn vooraf bepaalde (leer)doelen.
- Het moet ‘klikken’ tussen coach, opdrachtgever en gecoachte.
- Coaching is niet een éénmalig gesprek.
- Er is een vertrouwelijk klimaat (de coach informeert de opdrachtgever enkel over de hoofdlijnen).
- De coach geeft geen dwingend advies, suggesties of instructies.
- De coach evalueert voortdurend de vooraf bepaalde doelen.

Praktisch verloop:
Elke coaching verloopt volgens dit schema:
1. Telefonisch gesprek tussen beide partijen
2. Intakegesprek en voorstel coaching
3. Coaching
4. Evaluatiegesprek tussen alle partijen

Kostprijs
Contacteer ons met uw specifieke vraag en wij maken u een offerte op maat.

OPGELET: in tegenstelling tot onze vormingen is coaching onderhevig aan 21% BTW.

Recente whitepapers

Alle whitepapers