In-house

  • Zeer uitgebreid aanbod van vaktechnische thema's tot communicatie
  • 1 tot 4 sessies afhankelijk van het thema
  • In de organisatie zelf
  • Maximum 15 personen per groep
  • Doel: het geleerde meteen kunnen toepassen op de werkvloer
  • Docenten: experts in hun vakgebied én gespecialiseerd in de zorg- en dienstensector
  • Doelgroep: ouderen- en thuiszorg, administratie, ziekenhuizen, gehandicaptenzorg, kinderopvang, ...
  • Alle personeel: verpleegkundigen, verzorgende, opvoeders, administratie, keuken, onderhoud, pwa, poetsdiensten, klusdiensten, ...
  • Opleidingen op maat mogelijk

Maatwerk: Thema's uit de brochure: Thema's uit de brochure kunnen ook op maat uitgewerkt worden, bijvoorbeeld in het kader van een studiedag, project, beleid, ...
Thema's niet vermeld in de brochure: Hebt u een vraag betreffende een thema dat niet in de brochure staat en niet vermeld wordt in de lijst hierboven? Vraag het ons.

Wij vinden ongetwijfeld de passende trainer voor uw vraag.

Onze prijs: Wat is inbegrepen in onze prijs?
   - Onkosten trainer (ook verplaatsingskosten)
   - Vorming
   - Syllabus voor iedere cursist
   - Attesten
   - Administratie

Wat is niet inbegrepen?
   - Intake- en andere vergaderingen

Wij rekenen geen BTW aan (BTW-vrijstelling).

Voortraject: Om onze vormingen beter af te stemmen op de verwachtingen van de cursisten, kan u volgende vragen beantwoorden en doorsturen bij de aanvraag van een vorming.

   - Wie is de doelgroep van de vorming (functies en afdelingen)?

   - Komt de opleiding er op vraag van het personeel?

   - Hebben de cursisten reeds een opleiding gekregen in dit thema of verwante thema's? Zo ja, welke?

   - Is de opleiding een gevolg van een bepaalde situatie in de voorziening of op de dienst? Zo ja, welke?

   - Moeten er bepaalde accenten gelegd worden?

   - Welke zijn de voornaamste doelstellingen van deze vorming?

   - Heeft u specifieke vragen?

   - Heeft u nog bijkomende informatie die u vooraf wil meegeven?