Workshops B

Terug   Workshops A     Workshops C     Workshops D   Inschrijven

8

Customer journey mapping als inspiratie voor employee journey (Luc Vos, Digitaal strateeg, Humix)

Elke klant maakt een reis met interacties met een organisatie. Via een reeks van toptaken, raakpunten en interacties in de diverse fases van die levenscyclus bouwen klant en organisatie een relatie op. Deze zelfde principes zijn eveneens toepasbaar op medewerkers die ook een klant zijn van hun organisatie. Het zichtbaar krijgen van de ‘reis’ van de medewerker in de ontdekking van zijn of haar werkgever, het inzichtelijk krijgen van hoe mensen reageren op bepaalde interacties en raakpunten en wat hun doelen, verwachtingen en angsten zijn, helpt om deze gaandeweg te verbeteren en te zorgen dat de medewerkers gelukkig zijn en blijven, net zoals een klant loyaal en tevreden is.

9

Duurzame verandering in communicatiecultuur: het Brugmann ziekenhuis (Katrin Naert, zaakvoerder trainer-consultant, Ampersandt)

De communicatietechniek SBAR is algemeen gekend in de zorg als een evidence based best practice die levens kan redden. Deze communicatietool kennen, garandeert helaas niet dat medische professionals deze ook systematisch gebruiken. Dit vergt namelijk naast kennis ook een duurzame gedragsverandering op de werkvloer.
In deze praktijkcase zien we hoe het verpleegkundig departement van het Brugmann Ziekenhuis deze cultuurverandering succesvol heeft gerealiseerd. In mei 2019 krijgt dit change project een prestigieuze, internationale ATD Excellence in Practice Award.
Wij delen concrete inzichten, praktische stappen en best practices die u zelf kan toepassen in uw eigen change projecten.

10

Ontwikkel je groeimindset: van feedback naar feedforward (Chris De Valck, Zaakvoerder - trainer - coach, Worklifebalance)

‘Wij zijn een organisatie in verandering. Wij verwachten een groeimindset en een open feedbackcultuur. Toch stellen we vast dat feedback als kritiek ontvangen wordt, niettegenstaande workshops die vaardigheden voor feedback trainen. Wat nu?‘
Het doel van de workshop is te illustreren op basis van het model van Carol Dweck hoe we een groeimindset ontwikkelen door de randvoorwaarden voor een open feedbackcultuur te implementeren. We hebben eveneens aandacht voor de organisatorische valkuilen daarbij.

11

Aanpak en toegevoegde waarde van outplacement in de herpositionering (Lynn Coutigny & Lore Dugardeyn, Gedelegeerd bestuurder & consultant, Right Management)

Af en toe kan een medewerker geconfronteerd worden met ontslag. Ook dat is onderdeel van de ‘Employee journey’. In de meeste situaties moet u een outplacementprogramma aanbieden in lijn met de wet- en regelgeving. Hoe gaat dit in zijn werk en wat is de toegevoegde waarde van outplacement?

12

Wandelcoach in de organisatie: watte?!! (Valérie Coussement, HR coach, AZ Jan Palfijn Gent)

Ons project op de geriatrie “Wandel mee op het nieuwe G-pad” is een voorbeeld van “inzetten op verbondenheid”. Hoe kan wandelcoachen medewerkers motiveren om actieve betrokkenheid te vertonen in de uitrol van je projecten die bijdragen aan veilige en warme zorg?
Een mooi verhaal over mensen, over beweging en natuur, over idealen en resultaten.

13

Talent beter herkennen en selecteren via het competency based interview (Tania Drieghe, Senior adviseur, CC Select) 

Hoe haal je meer uit een selectie-interviews? Heeft gedrag uit het verleden enige voorspellende waarde voor gedrag in de toekomst? Enkele theoretische inzichten en best practices, gevolgd door een kleine workshop.

14

Being a CHRO in 2030 (Arne Van Damme, Intuo)

Er zijn 4 trends die de relevantie van HR vandaag bedreigen. Ik benoem hen als: ‘de API en de manier waarop het ons personeelsbestand verdeelt’, ‘het einde van determinisme’, ‘het gevecht voor de tijd van jouw medewerker’ en ‘De opkomst van psychologie-goeroe’s en ondernemerschaps-porno’. We bekijken wat deze behelsen en hoe we ze kunnen overwinnen. Door dat te doen, zullen we komen tot wat de toekomstige CHRO-verantwoordelijkheden zullen zijn. Ofwel zal HR een vitale bron van competitieve voordelen worden ofwel zal HR overbodig worden. Welke het zal zijn, zal van u afhangen!