Workshops B

Terug   Workshops A     Workshops C     Workshops D   Inschrijven

8

Naar gedeeld leiderschap in de zorg (Katrien Fransen & Niels Mertens, Professor & doctoraatsstudent - KULeuven)

Gedeeld leiderschap en het loslaten van controle en sturing voelen als een sprong in het diepe. Toch blijkt het delen van verantwoordelijkheden een zeer sterke motivator voor de medewerkers, dat niet enkel hun mentaal welzijn versterkt maar ook leidt tot betere prestaties. Tijdens deze workshop delen we met u inzichten vanuit de sportwereld over hoe een dergelijke structuur van gedeeld leiderschap geïmplementeerd wordt. We gaan hierbij dieper in op de verschillende leiderschapsrollen die medewerkers kunnen opnemen, wie het best aangeduid wordt op elk van die rollen en hoe hun leiderschapspotentieel maximaal kan ontwikkeld worden.
Door mensen in te zetten op hun sterktes wordt een sterk complementair geheel gecreëerd waar iedereen zijn unieke bijdrage heeft. Verder gaan we hierbij dieper in op hoe deze leiders hun kwaliteiten verder kunnen versterken en zich zo maximaal kunnen ontplooien. Op die manier wordt het leren en groeien, zowel als individu als als team de geheime superkracht die het functioneren van uw team zal versterken.

9

Starten met Evidence Based HR in een lokaal bestuur (Joke Renneboog, HR-manager - Groep Kortrijk)

Complexe managementbeslissingen vragen een goede verantwoording. Voor die verantwoording wordt maar al te vaak alleen beroep gedaan op eigen ondervinding (ervaring) en stakeholdersbelangen. Soms worden ook organisatiegegevens (data) ingebracht, maar het is hoogst uitzonderlijk dat ook wetenschappelijk bewijsmateriaal overwogen wordt.
Logisch, want goed en duidelijk wetenschappelijk bewijsmateriaal is moeilijk te vinden, laat staan te gebruiken in de praktijk.
Deze workshop verklapt enkele shortcuts om toch met waardevol wetenschappelijk materiaal aan de slag te gaan in jouw lokaal bestuur.

10

Groeien als netwerkorganisatie (Anne Van Autreve & Pascale Mijten, Hoofdadviseur & Leerconsulent en change agent - Vlaamse Overheid Departement Kanselarij en bestuur & Kind en Gezin)

Organisaties zijn meer en meer op elkaar aangewezen om samen resultaten neer te zetten. Dat betekent andere rollen, zoeken naar aangepaste organisatievormen, ontwikkelen van nieuwe vaardigheden. De hiërarchische organisatievorm is niet meer voor alle uitdagingen de meest geschikte.

Meer gaan werken als een netwerkorganisatie lijkt een van de populaire antwoorden op die evolutie. Maar wat is dat juist? Wanneer kies je daar voor? Welke uitdagingen kom je daarbij tegen? Naast het toelichten van enkele basisprincipes en kaders vertellen we je ook over onze eigen ervaring binnen het Departement Kanselarij en Bestuur van de Vlaamse overheid en Kind en Gezin.

11

ROEM helpt je inzicht verwerven in je opleidingen (Bie Van de Kerkhove - Provincie Vlaams-Brabant)

ROEM, een acroniem voor ‘Return On Expectation Measurement’, is voor het provinciebestuur Vlaams-Brabant een ideaal middel om na te gaan of opleidingen renderen. Door voor- en nametingen via dashboards te vergelijken en vragenlijsten te bezorgen aan cursisten en hun leidinggevenden werken we aan een continue verbetering van ons opleidingsbeleid. In de nabije toekomst willen we met ROEM ook aantonen dat onze afdeling ‘Personeelsbeleid’ effectief bijdraagt aan de strategische doelstellingen van de provincie.

12

Digitalisering en informatisering in HR (Wim Gys, HR-directeur - AZ Herentals)

In deze workshop nemen we u mee in het traject dat AZ Herentals heeft doorlopen in de digitalisering van de personeelsadministratie en de informatisering van de HR-processen.
Je krijgt een inzicht in de praktische oplossingen die het personeelsbeleid ondersteunen.

13

Mede-werker als mede-eigenaar van eigen ontwikkeling en groei (Marleen Hassens & Jan Messely, Hoofd personeelsdiensten & Stafmedewerker patiëntenzorg - Groep Zorg H. Familie Kortrijk) op uitnodiging van onze partner Progreso.

Van de sollicitatie tot aan het exitinterview bieden we een platform aan waarbij vorming, coaching-, functionerings- en evaluatiegesprekken de medewerker helpen om zich verder te professionaliseren. Welbevinden, groei  en ontwikkeling van de medewerker staan centraal, zodat dit ook een meerwaarde biedt voor de zorgvrager. Een praktijkcase.

14

Implementatie van het concept 'innovatieve arbeidsorganisatie' in WZC De Witte Meren (Jan Smolders & Tiny Broeckx & Jan Kaers, Directie & Hoofdverpleegkundige & Diensthoofd KEA - WZC De Witte Meren Mol)

Implementatie van het concept “innovatieve arbeidsorganisatie” in een woonzorgcentrum: welk traject werd afgelegd, welke winst werd geboekt, met welke valkuilen werden we geconfronteerd, hoe kan je zelf aan de slag gaan, tips & tricks vanuit het werkveld, …