Workshops D

Terug   Workshops A   Workshops B   Workshops C   Inschrijven

21

Wendbaarheid vanuit HRM-perspectief (Sofie Stevens & Heleen Lippens, Stafmedewerker HR en medewerker HR, AZ Alma)

Wendbaarheid van onze medewerkers: dit was een thema dat we heel expliciet op de agenda gezet hebben binnen AZ Alma.  Doorheen de hele voorbereiding en verhuisperiode vroegen we niet alleen veel wendbaarheid van onze mensen, maar zijn we ook blijven benoemen dat de verhuis geen eindpunt hierin was, maar dat we ‘wendbare medewerkers’ nodig hadden om te overleven in de toekomst. Een praktijkcase.

22

4 generaties op de werkvloer: hoe gaan we beter met elkaar om? (Annick Van Rossem, Professor dr., KU Leuven)

Vandaag zijn er vier verschillende generaties op de werkvloer: de Baby-boomers, Generatie X, Y en Z. De samenwerking tussen deze generaties heeft voor- en nadelen. Vaak verschillen waarden, omgangsvormen en verwachtingen ten opzichte van collega’s en het werk. Leer uw eigen en de andere generaties beter kennen. Begrijp waarom generaties van elkaar verschillen.  Dit is een belangrijke stap in het beter omgaan met deze ‘nieuwe diversiteit’.

23

Hoe bouwen aan een burn-out proff organisatie? aangeboden door Prebes ism CoBePrev (Peter Decavele, Voorzitter van de werkgroep psychosociale aspecten binnen Coprev en preventieadviseur psychosociale aspecten)

Preventief aan burn-out werken veronderstelt een structurele aanpak op 4 niveaus: Voorkomen van burn-out, vroegtijdig herkennen van signalen, een ondersteuningsaanbod en re-integratie en hervalpreventie. We bekijken deze 4 pijlers nader en we leggen ook de link naar uw HR-beleid en de rol van uw (externe) preventiedienst.

24

De weg naar een toekomstgericht organisatiemodel: een praktijkcase (Filip Verhoost & Bart Onselaere, Algemeen directeur & directeur kwaliteit, innovatie en organisatie, vzw Zorgnetwerk Trento)

Zorgnetwerk Trento vzw zet in op drie managementstrategieën: lean, IAO en Prezo. Deze combinatie leidde tot een nieuw organisatiemodel en een nieuwe organisatiestructuur. We brengen u ons verhaal en gaan graag hierover met u in dialoog.

25

Waarom de (digitale) ervaring van de medewerker belangrijk is (Hans Mangelschots, Business development manager, HR Tech Valley vzw)

HR heeft innovatie nodig om medewerkers aan te trekken, te ontwikkelen, te betrekken en te houden. Innovatie in HR draait om mensen en middelen die de veranderende medewerkerssamenstelling, toekomstgerichte vaardigheden, betrokkenheid en retentie aanpakken door automatisatie en samenwerking buiten de bestaande structuren en procedures. Dit linkt zich zonder twijfel met de employee journey: onboarding, development, offboarding, …
In deze workshop geven we een blik op de realiteit, gaan we interactief aan de slag met de grootste uitdagingen voor HR en ga je naar huis met een een gepersonaliseerde strategie en voorbeelden van digitale oplossingen

26

Zet eigen ambassadeurs in bij employer branding (Patrick Depauw, CEO Social Seeder)

In deze workshop gaan we samen kijken naar de mogelijkheden van het inzetten van eigen ambassadeurs in de communicatie.
Het waarom, hoe gaan we de mensen overtuigen om ambassadeur te worden, welke content is relevant voor een ambassadeur, hoe hou ik mijn ambassadeurs actief en wat kan de impact zijn.
Hands on, met vele voorbeelden trachten we een antwoord te geven hoe je het in de eigen organisatie kan inzetten.